W dobie dynamicznego rozwoju technologii, przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po różnorodne usługi informatyczne, które pozwalają im na efektywniejsze zarządzanie swoimi zasobami oraz lepsze dostosowanie się do potrzeb rynku. W tym artykule przyjrzymy się najczęściej wykorzystywanym usługom informatycznym przez polskie firmy, takim jak outsourcing procesów IT, helpdesk i servicedesk, rozwiązania chmurowe czy utrzymanie infrastruktury IT. 

Outsourcing procesów IT 

To jedna z najbardziej popularnych form współpracy między przedsiębiorstwami a firmami informatycznymi. Pozwala on na przekazanie części lub całości działań związanych z obsługą technologii informacyjnych zewnętrznym specjalistom – tym samym zwalnia przedsiębiorstwo z konieczności zatrudnienia, wyposażenia oraz przeszkolenia własnych pracowników. Dlatego outsourcing IT przynosi szereg korzyści w postaci redukcji kosztów, dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy oraz elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb firmy.

Helpdesk i servicedesk

Helpdesk to punkt kontaktowy dla użytkowników systemów informatycznych, który zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów technicznych oraz udzielaniem informacji na temat funkcjonowania oprogramowania czy sprzętu. Servicedesk natomiast to bardziej zaawansowana forma wsparcia, obejmująca zarządzanie incydentami, zgłoszeniami oraz koordynację prac związanych z utrzymaniem systemów IT.  

Rozwiązania chmurowe

Chmura obliczeniowa pozwala na przechowywanie danych oraz korzystanie z oprogramowania za pośrednictwem internetu, co eliminuje konieczność inwestowania w kosztowną infrastrukturę IT oraz ułatwia współpracę między pracownikami. Usługi informatyczne Warszawa w zakresie chmury obliczeniowej obejmują m.in. doradztwo w wyborze odpowiednich rozwiązań, migrację danych do chmury, zarządzanie infrastrukturą chmurową oraz wsparcie techniczne. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na takie rozwiązania, widząc w nich szansę na zwiększenie efektywności oraz konkurencyjności. Istotnym plusem tego rozwiązania jest również możliwość ograniczenia fizycznej infrastruktury do minimum, a także możliwość zrezygnowania z zaawansowanego oprogramowania instalowanego bezpośrednio na komputerach.

Servicecare, czyli utrzymanie infrastruktury IT

To usługa mająca na celu zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych oraz minimalizację ryzyka awarii. Obejmuje ona zarówno bieżące monitorowanie stanu infrastruktury, jak i planowanie oraz realizację działań prewencyjnych, takich jak aktualizacje oprogramowania czy konserwacja sprzętu. Naszym klientom oferujemy kompleksowe pakiety utrzymania infrastruktury IT, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i wymagań.