Jednym z najczęstszych problemów spotykanych na liniach kas jest kwestia poprawnego rozpoznania produktów, w tym produktów ważonych, sezonowych i sprzedawanych bez opakowań. Częstym przypadkiem są pomyłki ze strony zarówno klientów, jak i kasjerów. Zdarzają się również przypadki świadomej próby podmiany towaru droższego na tańszy.

Obsługa kas musi więc przechodzić szkolenia i być na bieżąco informowana o nowych produktach oraz ich odmianach (np. różne gatunki jabłek). Konieczny jest też nadzór nad linią kas oraz kasami samoobsługowymi, często realizowany poprzez kamery CCTV.

Celem naszego systemu jest wsparcie kasjerów, uwolnienie ich od niepewności podczas rozpoznawania produktów, a także zabezpieczenie firm handlowych przed świadomymi i nieświadomymi pomyłkami w procesie rejestrowania zakupów.

Golden AI jest oprogramowaniem składającym się z dwóch elementów: nakładki graficznej na system kasowy, która podpowiada kasjerowi jaki produkt został położony na wadze oraz z samo-uczącego się algorytmu AI, posadowionego na serwerach w sklepie lub w chmurze, który dokonuje rzeczywistej identyfikacji produktu. Poprawne działanie systemu wymaga stworzenia środowiska do jego nauki. Odpowiednie wyposażenie używane jest do wykonania dziesiątek zdjęć każdego produktu z wieku stron – do momentu, w którym poprawność jego rozpoznania osiągnie zadaną wartość. Efektywność procesu rozpoznawania zależy w dużej mierze od warunków oświetleniowych na stanowisku kasowym oraz właściwego doboru kamer.

Proces uczenia odbywa się centralnie, a gotowe modele AI przesyłane są do sklepów. Taka architektura rozwiązania pozwala na uniezależnienie się od dostępu do chmury w poszczególnych sklepach, a także znacząco przyspiesza proces rozpoznawania produktu, co powinno zająć mniej niż jedną sekundę. W rozpoznawaniu pomaga poruszanie produktem, aby kamera mogła zobaczyć go pod różnymi kątami. Dla celów lepszej identyfikacji kasjer otrzymuje trzy propozycje rozpoznania produktu wraz ze zdjęciem referencyjnym. Możliwe jest też ręczne wprowadzenie kodu produktu, jeśli identyfikacja nie dała poprawnego rezultatu.

Natomiast dla celów uszczelnienia linii kas, stosowana jest weryfikacja negatywna. Polega ona na nauczeniu systemu rozpoznawania tych artykułów, które mają dużą wartość lub zachodzi podejrzenie, że są często stosowane na zamianę za inne, droższe produkty. Obraz z kamery jest wtedy porównywany z tym, co zostało zeskanowane na kasie i – w wypadku różnicy – pojawia się komunikat alarmowy.

Cały proces wyboru i rozpoznawania towaru jest odkładany w logach systemowych, które służą do dogłębnej analizy i usprawnienia procesu nauczania i identyfikacji.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.