Wraz z rosnącą popularnością chmur obliczeniowych, coraz więcej firm zainteresowanych jest przenoszeniem oprogramowania i danych do tego środowiska. Pomimo dość ustabilizowanego rynku usług nie jest łatwo zdecydować, która z platform będzie właściwa dla danego rodzaju działań. Hosting aplikacji, przetwarzanie danych (Big Data), archiwizacja, intranet: każde z tych działań może być wspierane lepiej lub gorzej przez różne technologie chmurowe i różnych operatorów. Liczy się także dobór właściwego rodzaju usług: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) lub Saas (Software as a Service), odpowiadającego strategii IT firmy. Niezwykle istotny jest również zakres i czas świadczonych usług oraz podstawa rozliczenia z operatorem chmury.

Sam proces migracji wymaga precyzyjnego zaplanowania i właściwego wykorzystania potencjału nowej platformy. Na migrację składają się:

  • projekt rozwiązania z uwzględnieniem jego możliwości rozwoju (skalowalność) i konieczności obsługi zwiększonego obciążenia (np. w okresach świątecznych),
  • instalacja i konfiguracja zasobów i usług środowiska chmurowego,
  • migracja aplikacji do chmury (wraz z niezbędnymi dostosowaniami),
  • migracja danych do gotowego środowiska,
  • administracja i monitoring zasobów chmurowych,
  • ciągła optymalizacja zasobów i usług.

Korzystając z naszych dotychczasowych doświadczeń, pomagamy klientom w podejmowaniu kluczowych decyzji, właściwym zaplanowaniu migracji i jej etapów oraz w optymalizacji sposobów wykorzystania przetwarzania w chmurze.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.