Dysponujemy zasobami, kompetencjami i doświadczeniem, które pozwalają na kompleksową obsługę informatyczną firm. Świadczymy usługi outsourcingowe w szeroko pojętym IT, przejmując na siebie obowiązki związane m.in. z wdrożeniami, administracją, modernizacją czy utylizacją sprzętu, zarządzaniem oprogramowaniem i aplikacjami biznesowymi. Naszym celem jest zapewnienie klientom całościowego wsparcia, tak aby mogli w pełni skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając zasoby IT doświadczonym fachowcom.

 

Usługi outsourcingowe – dlaczego warto się na nie zdecydować

Na czym polegają usługi outsourcingowe? W praktyce jest to obsługa informatyczna firm przez zewnętrznych specjalistów. Zamiast przeznaczać czas i pieniądze na poboczne procesy wewnątrz przedsiębiorstwa, zleca się je wyspecjalizowanej firmie takiej jak Vimana. Dlaczego warto zdecydować się na tego rodzaju współpracę? Ponieważ wynikają z niej wymierne korzyści, wśród których można wymienić m.in.:

• oszczędność zasobów – jako że nasi specjaliści działają w sposób maksymalnie wydajny, mogą wykonać określone zadania, np. zaprojektować aplikacje biznesowe, efektywniej niż w ramach wewnętrznych procedur w przedsiębiorstwie,
• skupienie się na głównych procesach – firma outsourcingowa przejmuje nadzór nad infrastrukturą i oprogramowaniem IT, w związku z tym pracownicy mogą zająć się innym czynnościami i zadaniami, stanowiącymi podstawę biznesową firmy,
• brak inwestycji w sprzęt i narzędzia – wiele czynności i procesów informatycznych wiąże się z koniecznością zastosowania zaawansowanych i drogich narzędzi czy sprzętu, w które we własnym zakresie nie opłaca się inwestować, a dysponuje nimi firma świadcząca obsługę informatyczną,
• optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów – wszystkie powyższe aspekty prowadzą do poprawy wydajności działalności firmy, która zdecydowała się na usługi outsourcingowe.

Współpraca może obejmować przejęcie opieki nad całością lub tylko częścią zasobów IT przez nasz zespół. Działamy elastycznie i zawsze dostosowujemy się do potrzeb i wymagań klientów. Dzięki nam przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się w stu procentach na swojej specjalizacji, zamiast wydzielać czas pracowników i środki finansowe na obsługę szeroko pojętej infrastruktury komputerowej.

Jako firma outsourcingowa obsługujemy małe, średnie i duże podmioty z dowolnych branż, a także instytucje publiczne i innego rodzaju organizacje. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna obsługa informatyczna, np. we wsparciu technicznym, nadzorze nad infrastrukturą IT, w stworzeniu aplikacji biznesowych, zbudowaniu sieci komputerowej czy wdrożeniu systemów zarządzania. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.