W każdym rodzaju działalności gospodarczej można wskazać procesy podstawowe oraz usługowe, które jedynie wspomagają podstawowy proces. Outsourcing to praktyka biznesowa, w której takie usługi lub funkcje są przekazywane do firmy zewnętrznej.

Motywacją do przekazania części usług na zewnątrz jest najczęściej:

  • poszukiwanie oszczędności: specjalistyczna firma potrafi zorganizować usługę taniej niż jej odpowiednik wewnętrzny,
  • poszerzenie działalności: zarówno ekspansja geograficzna jak i rozszerzenie czasu działalności na dodatkową zmianę lub dzień mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu kosztów usług pomocniczych świadczonych wewnętrznie,
  • specjalizacja: firma stara się skupić swoje zasoby na tym, co umie robić najlepiej i nie chce rozpraszać się na inne rodzaje działalności (np. transport lub tworzenie oprogramowania),
  • chęć zamiany wydatków inwestycyjnych (Capex) w operacyjne (Opex): kiedy nakłady inwestycyjne na usługi wewnętrzne stają się zbyt wysokie (np. koszty zakupu samochodów dla techników czy serwisantów),
  • brak wewnętrznych zasobów: wiele procesów wymaga bardzo kosztownych zasobów, które nie będą w pełni wykorzystane w pojedynczym projekcie czy procesie,
  • lepsze wykorzystanie zasobów: wiele procesów firmy można przekazać firmom zewnętrznym po to, żeby własny personel skoncentrował się na nowych projektach i tworzeniu wartości dodanej.

Vimana specjalizuje się w przejmowaniu od użytkowników części lub całości procesów biznesowych, zarówno w obszarach związanych z informatyką, jak i działalnością operacyjną. Uwalniamy zespoły od uciążliwej i powtarzalnej pracy, pozwalając im skoncentrować swoje wysiłki na tworzeniu wartości dodanej. Przejmujemy procesy, dla których klient nie posiada zasobów ludzkich lub odpowiedniej infrastruktury. Mamy również doświadczenie w przejmowaniu funkcji lub procesów wspólnie z personelem klienta.

Nasza wypróbowana platforma i metodologia zarządzania procesami gwarantuje najwyższą jakość świadczenia powierzonych nam usług, kompletną ich dokumentację oraz możliwość audytu poszczególnych zgłoszonych incydentów.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.