POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP

VIMANA Sp. z o.o. to organizacja dostarczająca wysokiej jakości usługi wsparcia dla użytkowników i infrastruktury IT.
Celem firmy jest świadczenie klientom innowacyjnych usług na najwyższym możliwym poziomie, za bardzo konkurencyjną cenę. Aby to osiągnąć, VIMANA wspiera się na trzech istotnych filarach:

 • elastycznym kształtowaniu procesów serwisowych, zgodnie z potrzebami klienta oraz najlepszymi praktykami biznesowymi,
 • kreatywnych propozycjach rozwiązania problemów,
 • wypracowywaniu długofalowej współpracy z klientami, poprzez przejęcie ob-sługi kompletnych procesów biznesowych.

Kwintesencją filozofii VIMANA jest jej autorskie podejście do świadczenia usług, które nazwane zostało „3P”. Obejmuje ono trzy najistotniejsze elementy firmy, tworzące wartość dodaną dla klientów VIMANA:

 • właściwych ludzi (People)
 • właściwą metodologię (Performance),
 • ścisłą kontrolę efektywności działań serwisowych (Price)

W ramach realizacji założonych celów VIMANA zobowiązuje się do:

 • ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i BHP,
 • prowadzenia działalności w naszym przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi,
 • dbałości o zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy i podej-mowanie wszystkich możliwych działań w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wy-padkowym i chorobom zawodowym,
 • zapewnienia pracownikom możliwości konsultacji i współudziału w zakresie działań na rzecz BHP,
 • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP.