NGEJ jest zaawansowanym narzędziem, które służy do:

 • zarządzania drukarkami fiskalnymi w firmie,
 • pobierania z nich i składowania w bazie danych transakcji fiskalnych,
 • wyszukiwania i analizy paragonów oraz ich ponownego wydruku.

Funkcje zarządzania drukarkami pozwalają na zarejestrowanie wszystkich urządzeń w centralnej bazie danych oraz przechowywanie alertów zgłaszanych przez drukarki oraz:

 • sprawdzenie aktualnego statusu wszystkich drukarek w firmie,
 • przechowywanie historii zmian lokalizacji drukarek (ważne przy serwisie, otwarciach, itp.),
 • ustawienie alertów przesyłanych na email przy wystąpieniu problemów z drukarką, paragonem lub raportem dobowym,
 • wymuszenie na drukarce zamknięcia doby fiskalnej.

Baza danych paragonów fiskalnych służy jako backup w sytuacji awarii lub kradzieży drukarki fiskalnej. Ponadto NGEJ pozwala na następujące operacje na paragonach:

 • drukowanie zestawień paragonów dla danej lokalizacji i zakresów dat,
 • wydruk sum paragonów dla lokalizacji i daty w celu uzgodnienia obrotów pomiędzy systemami fiskalnymi i zapisami księgowymi,
 • wydrukowanie paragonu dla celów kontroli fiskalnej bez konieczności wyszukiwania papierowej kopii. Takie rozwiązanie jest akceptowane przez urzędy kontroli skarbowej,
 • ponowny wydruk uszkodzonego lub zniszczonego paragonu na życzenie klienta,
 • przesłanie kopii paragonu na email.

NGEJ jest w pełni zintegrowany z drukarkami fiskalnymi firmy Posnet, z których pobiera rejestr wszystkich transakcji. Jego baza paragonów może być następnie źródłem szczegółowej informacji o dziennej sprzedaży towarów, które można wykorzystać w innych systemach lub wyeksportować do arkusza Excel, w celu dokładnej analizy.

Dane te można też wykorzystać w aplikacji VIM (Vimana Invoicing Manager), który umożliwia wykorzystanie paragonów do natychmiastowego generowania faktur VAT, faktur korygujących oraz wielu innych dokumentów, związanych z procesem sprzedaży. Albo z JUNO, aplikacją, która na podstawie transakcji sprzedaży prognozuje zapotrzebowanie na towary. Kontrolę nad całością umożliwia aplikacja AshWin, który na bieżąco informuje przebiegu i poprawności działania powyższych procesów.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.