W odniesieniu do danych zbieranych w związku ze zwykłym przeglądaniem przez niezarejestrowanych i niezalogowanych użytkowników naszej strony internetowej oraz danych przekazanych poprzez formularz kontaktowy, administratorem Państwa danych osobowych jest:

Vimana Sp. z o. o.
Ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa

Odwiedzając naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych, zgadzacie się Państwo na zapisanie jedynie danych statystycznych, bez odniesienia do danych umożliwiających identyfikację osoby, np.: nazwę dostawcy usług internetowych, stronę internetową, za pośrednictwem której znaleźliście się Państwo na naszej stronie lub ewentualnie nazwę żądanych danych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia strony. i nie są przekazywane stronom trzecim.

Dane osobowe przekazane nam poprzez formularz kontaktowy są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Otrzymany przez Państwa adres e-mail nie zostanie wykorzystany w masowych, automatycznych akcjach marketingowych.

W dowolnym momencie możecie Państwo w dowolnym zażądać usunięcia swoich danych i adresu e-mail bez ponoszenia żadnych, związanych z tym kosztów. By cofnąć zgodę możecie Państwo ponownie skorzystać z formularza kontaktowego.

Zapoznaj się z polityką cookies i ich wykorzystaniem