Współczesne systemy informatyczne składają się z coraz większej liczby powiązanych ze sobą elementów sprzętu, oprogramowania i automatyki. Trend ten jest szczególnie widoczny w zastosowaniach Internetu rzeczy (IOT) oraz sztucznej inteligencji (AI). Wraz z poziomem złożoności wzrasta też prawdopodobieństwo usterki lub awarii.

AshWin jest narzędziem, które pozwala na monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym poprzez analizę komunikatów, których źródłem mogą być dowolne elementy systemu:

  • sprzęt IT (PC, serwery, drukarki);
  • bazy danych (np. Oracle, Postgress, MySQL);
  • protokoły komunikacyjne (HTTP, DNS, FTP, SMTP, SSH, DHCP);
  • automatyka zasilania (APC, UPS);
  • pamięci masowe (NAS, HDD, RAID, USB);
  • urządzenia i automatyka – zależnie od rodzaju procesu mogą to być informacje pochodzące z maszyn, systemów alarmowych, drukarek fiskalnych, urządzeń chłodniczych, itp.

Pozyskane z monitoringu informacje są analizowane i klasyfikowane jako ostrzeżenia lub awarie. AshWin pozwala na stworzenie złożonej matrycy dystrybucji alertów oraz ich eskalacji w sytuacji braku reakcji w założonym czasie. Alerty mogą być rozsyłane za pomocą różnych mediów (SMS, email, paging itp.)

AshWin może być również wykorzystany do sterowania procesem poprzez wysłanie do monitorowanych urządzeń komend lub danych. Może na przykład wymusić zamknięcie systemu operacyjnego w razie przekroczenia temperatury procesora lub wymusić wydruk raportu dobowego z drukarki fiskalnej.

Mocną stroną naszego rozwiązania jest wizualizacja efektów monitoringu za pomocą paneli informacyjnych i raportów. Pozwalają one na szybką ocenę aktualnego stanu procesu, przejrzyste informowanie o zaistniałych problemach oraz bardzo szczegółowy wgląd w dane tam, gdzie pojawiły się problemy.

AshWin może być również wykorzystany do sterowania procesu poprzez wysłanie do monitorowanych urządzeń komend lub danych. Może na przykład wymusić zamknięcie systemu operacyjnego w razie przekroczenia temperatury procesora lub wymusić wydruk raportu dobowego z drukarki fiskalnej.

Mocną stroną naszego rozwiązania jest wizualizacja efektów monitoringu za pomocą paneli informacyjnych i raportów. Pozwalają one na szybką ocenę aktualnego stanu procesu, przejrzyste informowanie o zaistniałych problemach jak i bardzo szczegółowy wgląd dane tam, gdzie pojawiły się problemy.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.