JUNO jest narzędziem planistycznym, które – bazując na dostarczonych mu danych – wylicza optymalne ilości towaru, który powinien dotrzeć z magazynu centralnego do wskazanych lokalizacji firmy. W procesie planowania system uwzględnienia:

 • aktualny poziom stanów magazynowych w lokalizacjach oraz dostępności towarów w magazynie centralnym;
 • historyczne i bieżące dane o sprzedaży, zwrotach oraz przeterminowaniu towarów;
 • wyliczaną dynamicznie krótkoterminową prognozę sprzedaży.

 

System jest wysoce konfigurowalny i można go dostosować do zróżnicowanych potrzeb biznesowych. Umożliwia zdefiniowanie:

 • dowolnej liczby punktów dostaw;
 • kalendarza dostaw do tych punktów;
 • pojemności punktów w odniesieniu do każdego rodzaju asortymentu;
 • grup asortymentów oraz przypisanych do nich parametrów planistycznych;
 • grup substytucyjnych (związków towarów, które mogą być dla siebie zastępnikami);

 

Kalkulacja prognozy odbywa się w oparciu o wybrane metody statystyczne i ekonometryczne (m.in. ARIMA, Holt-Winters) oraz algorytm wybierający najlepsze dopasowanie prognozy (np. RMSE, MASE, ACF1). Można decydować o istotności zarówno metody planowania. jak i metodzie oceny dopasowania.

 

JUNO znajdzie zastosowanie w firmie o rozproszonej strukturze, która pracuje na usprawnieniem następujących obszarów:

 • optymalizacja stanów magazynowych w oddziałach zaopatrywanych centralnie;
 • zmniejszenie stanów w magazynie centralnym;
 • optymalizacja rozdziału towarów w sytuacji nadmiarów lub niedoborów;
 • usprawnienie procesu planowania operacyjnego w obszarach sprzedaży i zaopatrzenia;
 • zmniejszenie strat z tytułu przeterminowania produktów z krótką datą przydatności do użycia.

JUNO do obliczeń wymaga dwóch rodzajów danych: stałych i transakcyjnych. Dane stałe, jak indeksy magazynowe, lokalizacje, kalendarz dostaw, pobierane są z istniejących systemów magazynowych klienta. Dane transakcyjne w postaci bieżącej sprzedaży, stanów magazynowych oraz informacje o przeterminowaniu produktów, pobierane mogą być zarówno z firmowych systemów ERP, jak i z aplikacji NGEJ – elektronicznego rejestru sprzedaży, zintegrowanego on-line z kasami fiskalnymi.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.