W każdym przedsiębiorstwie infrastruktura IT wymaga okresowych zmian: użytkowany sprzęt wymaga rozbudowy, re-instalacji czy też przeniesienia w nowe miejsce. Z czasem w razie wymiany wysłużonego sprzętu na nowy, potrzebne jest utylizacja starego. Zapraszamy do współpracy podmioty, chcące powierzyć opiekę nad zasobami IT doświadczonym fachowcom, którzy od wielu lat świadczą tego typu wsparcie.

Wszystkie opisane wyżej usługi wykonuje nasza firma, która specjalizuje się we instalacji, modernizacji i złomowaniu wyposażenia informatycznego. Zawierają się one w naszej usłudze IMAC-D:

 • Installation – instalacja sprzętu na stanowiskach roboczych klienta;
 • Move – przenoszenie sprzętu w obrębie przedsiębiorstwa (np. do nowego oddziału)
 • Add – dodawanie nowego sprzętu
 • Change – rozbudowa konfiguracji istniejącego sprzętu
 • De-install – de-instalacja, anonimizacja i właściwa utylizacja wycofanego sprzętu

Vimana od wielu lat wspiera klientów w takich działaniach, które dla działów IT są rzadkim wydarzeniem, a dla nas są codziennością. Nasze doświadczenie i zasoby, które możemy błyskawicznie przeznaczyć do prowadzenia projektów IMAC, pomagają uwolnić zasoby wewnętrznych działów IT na rzecz innych działań.

Przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność i wprowadzającym nowy sprzęt zapewniamy pomoc w jego instalacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zajmujemy się też migracją infrastruktury informatycznej wewnątrz firm, np. z jednego oddziału do drugiego. W razie potrzeby podejmujemy się modernizacji zasobów IT, np. poprzez ich unowocześnienie czy rozbudowanie do bogatszych wersji. W ramach współpracy przyjmujemy również komputery do utylizacji. Zapraszamy do kontaktu!

Nasze atuty to:

 • możliwość zaangażowania w projekt klienta wielu inżynierów serwisowych, na terenie całej Polski a także innych krajów europejskich;
 • minimalizacja zakłóceń w pracy przedsiębiorstwa poprzez właściwe rozplanowanie prac oraz wykonywanie ich – w razie konieczności – poza godzinami pracy firmy;
 • szeroki wachlarz usług, które możemy zaoferować;
 • rozsądne i przewidywalne koszty projektu

Realizację projektów infrastrukturalnych wykonujemy w oparciu o autorską metodykę pracy, wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Jej podstawowe elementy to:

 • Planowanie: pomagamy opracować harmonogramy instalacji sprzętu tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać działalność operacyjną klienta. Prowadzimy instalację obiektu etapami; wymieniamy sprzęt w wielu, małych „falach”; wykonujemy instalację poza godzinami pracy lub kiedy jej natężenie jest najmniejsze;
 • Logistyka: potrafimy przewieźć, zeskładować, oznaczyć, skonfigurować i dostarczyć masowe ilości sprzętu pod instalację. Świadczymy również usługi konsolidacji i kompletacji dostaw z różnych źródeł;
 • Kontrola: w trakcie całego procesu dokonujemy licznych testów (np. poprawności działania sprzętu w danej konfiguracji) oraz sprawdzania poprawności wykonania poszczególnych etapów projektu (kompletność dostawy, poprawna kolejność działań)
 • Kompletność: wszelkie czynności wykonujemy do samego końca, sprzątamy stanowiska pracy, zabieramy i utylizujemy wykorzystane w projekcie opakowania, profesjonalnie usuwamy dane w starych jednostkach sprzętowych oraz przekazujemy je do utylizacji.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.