W każdym przedsiębiorstwie infrastruktura IT wymaga okresowych zmian. Użytkowany sprzęt wymaga rozbudowy, re-instalacji czy też przeniesienia w nowe miejsce. Z czasem wysłużony sprzęt musi zostać wymieniony na nowy, podczas gdy stary musi zostać odpowiednio zutylizowany.  Wszystkie te czynności zawierają się w usłudze IMAC-D:

 • Installation – instalacja sprzętu na stanowiskach roboczych klienta;
 • Move – przenoszenie sprzętu w obrębie przedsiębiorstwa (np. do nowego oddziału)
 • Add – dodawanie nowego sprzętu
 • Change – rozbudowa konfiguracji istniejącego sprzętu
 • De-install – de-instalacja, anonimizacja i właściwa utylizacja wycofanego sprzętu

Vimana od wielu lat wspiera klientów w takich działaniach, które dla działów IT są rzadkim wydarzeniem, a dla nas są codziennością. Nasze doświadczenie i zasoby, które możemy błyskawicznie przeznaczyć do prowadzenia projektów IMAC, pomagają uwolnić zasoby wewnętrznych działów IT na rzecz innych działań.

Nasze atuty to:

 • możliwość zaangażowania w projekt klienta wielu inżynierów serwisowych, na terenie całej Polski a także innych krajów europejskich;
 • minimalizacja zakłóceń w pracy przedsiębiorstwa poprzez właściwe rozplanowanie prac oraz wykonywanie ich – w razie konieczności – poza godzinami pracy firmy;
 • szeroki wachlarz usług, które możemy zaoferować;
 • rozsądne i przewidywalne koszty projektu

Realizację projektów infrastrukturalnych wykonujemy w oparciu o autorską metodykę pracy, wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Jej podstawowe elementy to:

 • Planowanie: pomagamy opracować harmonogramy instalacji sprzętu tak, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać działalność operacyjną klienta. Prowadzimy instalację obiektu etapami; wymieniamy sprzęt w wielu, małych „falach”; wykonujemy instalację poza godzinami pracy lub kiedy jej natężenie jest najmniejsze;
 • Logistyka: potrafimy przewieźć, zeskładować, oznaczyć, skonfigurować i dostarczyć masowe ilości sprzętu pod instalację. Świadczymy również usługi konsolidacji i kompletacji dostaw z różnych źródeł;
 • Kontrola: w trakcie całego procesu dokonujemy licznych testów (np. poprawności działania sprzętu w danej konfiguracji) oraz sprawdzania poprawności wykonania poszczególnych etapów projektu (kompletność dostawy, poprawna kolejność działań)
 • Kompletność: wszelkie czynności wykonujemy do samego końca, sprzątamy stanowiska pracy, zabieramy i utylizujemy wykorzystane w projekcie opakowania, profesjonalnie usuwamy dane w starych jednostkach sprzętowych oraz przekazujemy je do utylizacji.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.