Dlatego też Vimana oferuje Państwu gotowe rozwiązanie w postaci zewnętrznej, bardzo elastycznej i konfigurowalnej usługi Helpdesk/Servicedesk. Zapewniamy wszystkie niezbędne elementy profesjonalnego Helpdesk’u, a jednocześnie uwalniamy Państwa od wielu niedogodności:

  • Opieramy nasze usługi o sprawdzony zestaw procedur operacyjnych oraz zintegrowane narzędzia IT i telekomunikacyjne. Każde zgłoszenie jest nagrywane i rejestrowane w systemie śledzącym. Każde z nich musi być finalnie rozwiązane i zamknięte.
  • Dostosowujemy się do Państwa potrzeb w kwestii godzin działania Helpdesk. Pracujemy nawet w trybie 24/7.
  • Oferujemy możliwość definiowania Service Level odrębnie dla różnych klas urządzeń oraz lokalizacji. W trybie ciągłym (on-line) lub w postaci raportów okresowych, pozwalamy Państwu kontrolować wykonanie założonych poziomów SLA.
  • Nadzorujemy obieg incydentów zgłoszonych do Helpdesk i śledzimy je aż do ich zamknięcia.
  • Zapewniamy dostosowanie usługi do przewidywanego przez klienta obciążenia ruchem. Ruch przychodzący i wychodzący możliwy jest wieloma kanałami (telefon, fax, chat, email).
  • Obsługujemy wzmożony ruch (peaks), związany z bieżącymi projektami lub sezonowością.
  • Nasi agenci mogą zostać przeszkoleni w kierunku rozwiązania jak największej liczby problemów samodzielnie albo mogą przekazać je do wyższego poziomu wsparcia lub do Działu IT klienta.
  • Nasze narzędzia wsparcia pozwalają tworzyć bazę wiedzy w oparciu o zarejestrowane i rozwiązane w przeszłości problemy. Prowadzi to do ciągłego polepszania wskaźnika „First Call Resolution Rate”.
  • Dysponujemy dużym, doświadczonym i stabilnym zespołem specjalistów. Potrafią oni szybko oswoić się ze specyfiką klienta i wiedzą, jak reagować na określone rodzaje problemów. Prowadzi to do skrócenia czasu przyjmowania zgłoszenia i większej satysfakcji klienta ze świadczonej usługi.

Naszą usługę zaprojektowaliśmy z myślą o zagadnieniach IT i wsparciu użytkowników systemów IT. Dla szerszego zakresu usług oferujemy odrębny produkt – SPOC, który do klasycznego Helpdesk dodaje element koordynacji działań firm zewnętrznych.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.