VIM to zaawansowane narzędzie do fakturowania, przeznaczone dla przedsiębiorstw wielooddziałowych o rozproszonej strukturze. VIM tworzy faktury VAT na podstawie paragonów z drukarek fiskalnych lub z innych wskazanych źródeł danych, takich jak system ERP czy aplikacje sprzedażowe. Dodatkowo system może wystawiać wiele innych związanych ze sprzedażą dokumentów, np.:

  • oświadczenie nabywcy węglowego,
  • oświadczenie klienta końcowego o przyjęciu towarów [WDT],
  • lista załadunkowa [gabaryty i waga przy eksporcie],
  • świadectwo jakości paliw stałych,
  • paragon zastępczy [pozycje usunięte z faktury],
  • noty obciążeniowe i korygujące.

Ważną i niezwykle przydatną funkcjonalnością, szczególnie w firmach handlowych, jest możliwość automatycznego generowania faktur korygujących już w kilka sekund po zwrocie towaru dokonanym na kasie fiskalnej.

VIM oferuje rozbudowaną definicję rekordu klienta, która pozwala na wystawianie faktur zbiorczych za zadany okres dla wielu odbiorców posiadających wspólny NIP. Faktura może obejmować paragony wydane w różnych lokalizacjach (np. sklepy, punkty usługowe, restauracje). System pozwala również na scentralizowane wystawianie faktur w środowiskach franczyzowych (wiele odrębnych spółek może korzystać ze wspólnej bazy i aplikacji, nie widząc swoich danych nawzajem). Wygenerowane dokumenty podlegają archiwizacji z możliwością ponownego ich wydruku (wraz za ścieżką audytorską, kto i kiedy je przedrukował). Wystawione dokumenty można przeglądać i analizować, korzystając z listy wbudowanych raportów.

VIM pobiera dane ze wskazanych baz danych lub poprzez dostępne, łatwe w obsłudze API. Pobór danych może być aktywny (VIM odpytuje system docelowy o dane) lub pasywny (VIM oczekuje na sygnał z zewnętrznych systemów). Posiada również gotowe API do systemów FK oraz fakturomatów. Integracja z aplikacją NGEJ – elektronicznym rejestrem sprzedaży z drukarek fiskalnych, umożliwia generację faktur i korekt w kilka sekund po wystawieniu paragonu fiskalnego. Procesy integracyjne (transfer danych, dostępność usług i serwerów itp.) mogą podlegać monitorowaniu za pomocą wygodnego dashboard’u w aplikacji AshWin.

 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.