Paragon to podstawowy dokument fiskalny, stanowiący potwierdzenie dokonanej transakcji handlowej. Obecnie coraz więcej firm, szczególnie sklepów internetowych wystawia paragony w formie tzw. e-paragonów. Dowiedz się jak również możesz zacząć to robić.

Czym są e-paragony?

 E-paragony to elektroniczne wersje tradycyjnych paragonów fiskalnych, które służą do potwierdzenia transakcji fiskalnych. Ich rosnąca popularność wynika z przekształceń regulacji prawnych oraz zwiększonej liczbie transakcji dokonywanych bez użycia papierowych dowodów zakupu. Przejście na e-paragony pozwala firmom zaoszczędzić na kosztach związanych z zakupem drukarek fiskalnych do każdego punktu sprzedaży, obsługą tych urządzeń oraz zakupie i składowaniu papieru.

Jak zacząć wystawiać e-paragony?

Jednym z rozwiązań do wystawiania e-paragonów jest system e-PAX.  To zaawansowane narzędzie służące do generowania, przeglądania, wysyłki oraz archiwizowania e-paragonów. Wykorzystanie systemu e-PAX pozwala na łatwe wystawianie e-paragonów bez konieczności posiadania specjalistycznych systemów czy wielu drukarek fiskalnych. Paragony te są automatycznie przesyłane na serwery Ministerstwa Finansów, co pozwala na pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami.

W przypadku kontroli czy audytów potrzebne jest przejrzyste archiwum paragonów online, które umożliwia wyszukiwanie konkretnych transakcji, historii oraz raportów archiwalnych – właśnie do tego służy system e-PAX. System ten sprawia, że zarządzanie e-paragonami staje się proste i wygodne.

Aby zacząć korzystać z e-PAX – skontaktuj się z nami!

Dlaczego warto przejść na e-paragony?

Decydując się na e-paragony, można skorzystać z wielu korzyści wynikających z ich stosowania. Pierwszą z nich są oszczędności finansowe związane z rezygnacją z zakupu wielu drukarek fiskalnych oraz kosztów ich utrzymania i eksploatacji. Ponadto, ograniczenie zużycia papieru wpływa również korzystnie na środowisko naturalne.

Kolejną zaletą jest możliwość szybkiego i łatwego wysyłania e-paragonów do klientów za pomocą różnych kanałów, takich jak SMS czy e-mail. Dzięki systemowi e-PAX, każdy paragon zostaje przechowany w wersji elektronicznej, a jego kopia graficzna jest przygotowywana do wysyłki. To wygodne rozwiązanie dla klientów, którzy unikają gromadzenia papierowych paragonów i wolą otrzymywać je w formie elektronicznej. Dla sprzedawcy to z kolei gwarancja, że klient otrzymał swój paragon.

Stosowanie e-paragonów to także gwarancja pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz większa przejrzystość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Wysokiej jakości archiwum online dostępne w systemie e-PAX pozwala na łatwe śledzenie historii transakcji, co może okazać się przydatne podczas ewentualnych kontroli czy audytów.