Elektroniczny Rejestr Transakcji Fiskalnych (NGEJ)

NGEJ (Next Generation Electronic Journal) to Elektroniczny Rejestr Transakcji Fiskalnych stworzony do składowania transakcji sprzedaży realizowanych za pomocą drukarek fiskalnych firmy POSNET. Pozwala na centralne gromadzenie, analizę i przedruk paragonów z każdej z podłączonych do systemu drukarek fiskalnych.

1
Opis produktu

Każda sieć handlu detalicznego o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim spotyka się z potrzebą odzyskania kopii transakcji fiskalnej czyli paragonu z drukarki, znajdującej się w innej lokalizacji niż centrala firmy. W starych modelach drukarek dwustacyjnych możliwe jest to wyłącznie poprzez ręczne przeszukanie papierowych rolek z kopią paragonów. Nowoczesne drukarki fiskalne jednostacyjne pozwalają na składowanie paragonów w postaci zapisu elektronicznego na karcie pamięci formatu SD (lub microSD). Rozwiązanie takie wiąże się  z dwoma zasadniczymi problemami:

 1. po pierwsze każda karta może kiedyś zawieść, stąd potrzeba periodycznego (najczęściej codziennego) wykonywania kopii zapasowej karty.
 2. po drugie karta pamięci nadal znajduje się w oddaleniu od centrali firmy i jej zawartość trzeba skopiować a następnie przesłać w postaci pliku do centrali.

System NGEJ (Next Generation Electronic Journal) został zaprojektowana tak, żeby usunąć obydwie te uciążliwości.

2
Jak to działa?

NGEJ działa z każdą jednostacyjną drukarką fiskalną firmy POSNET, wyposażoną w interface Ethernet i podłączoną do sieci komputerowej sklepu. Aplikacja NGEJ instalowana jest na serwerze (W centrali firmy, kolokacji lub w chmurze). Nie jest konieczne instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania w sklepach lub na kasach, do których podpięte są drukarki. W ustalonych interwałach NGEJ komunikuje się bezpośrednio ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi i pobiera z nich zarejestrowane paragony. Odbywa się to przyrostowo, czyli pobierane są tylko paragony zapisane od momentu poprzedniego pobrania. W trakcie pobierania nie jest dokonywana żadna modyfikacja danych, zapisanych na kartach pamięci w drukarkach.

https://vimana.pl/wp-content/uploads/2016/12/1.png

Pobrane dane składowane są na serwerze NGEJ. Dostęp do nich odbywa się z komputera lub tabletu, za pomocą przeglądarki WWW. Autoryzacja dostępu możliwa jest przez własny system haseł lub poprzez integrację z usługą Active Directory.

3
Do czego to służy?

Centralne repozytorium paragonów serwera NGEJ, można wykorzystać na wiele sposobów, zależnie od potrzeb:

 1. jako backup transakcji fiskalnych w przypadku utraty karty pamięci lub całej drukarki
 2. do szybkiego tworzenia raportów i rejestrów VAT (odrębnie od stosowanych systemów sprzedaży czy finansowo-księgowych)
 3. do przeglądania paragonów i raportów dziennych na ekranie komputera
 4. do wykonywania przedruku paragonów
 5. do wyszukiwania paragonów według zadanych kryteriów (np. data, produkt, punkt sprzedaży, wartość transakcji)
 6. do celów analitycznych
https://vimana.pl/wp-content/uploads/2016/12/2-1.jpg

NGEJ pozwala również na zarządzanie drukarkami fiskalnymi w firmie poprzez:

 1. stworzenie rejestru urządzeń fiskalnych w podziale na lokalizacje, z przypisaniem do nich numerów seryjnych i możliwością śledzenia historii ich użytkowania w
 2. punktach handlowych
 3. kontrolę statusu komunikacji z drukarką i daty ostatniego pobrania danych
 4. analizę wydajności systemu pod kątem czasu pobierania danych i czasu potrzebnego do ich zeskładowania

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij